Conflictcoaching

MxMediation biedt individuele (conflict)coaching op hoog niveau. Conflictcoaching is het begeleiden van één partij om inzicht te krijgen in de dynamiek van een conflict, het patroon en wat eronder ligt en bij het verkennen van manieren van oplossen. Kortom, het ondersteunen en ontwikkelen van het zelfoplossend vermogen en het in beeld krijgen van alternatieven die er zijn om te komen tot conflictoplossing. Conflictcoaching werkt preventief, kostenbesparend, en geeft meer regie op een conflict en conflicten in het algemeen.

MxMediation

MxMediation ziet regelmatig samenwerkingen en relaties die dreigen vast te lopen, door gedoe, een discussie over de koers, over een contract, of in nieuw vaarwater. Partijen raken elkaar kwijt en komen vaak steeds scherper tegenover elkaar te staan. Dit soort situaties zijn stressvol en frustrerend en kosten veel tijd en geld, en vaak zit er ook een patroon in.

Als conflictcoach coacht en begeleidt MxMediation eenzijdig partijen die te maken hebben met conflicten of een complexe situatie bij het onderzoeken van wat er speelt en aan welke oplossingen gedacht kan worden. Zowel de conflictdynamiek, ook in algemene zin, als de (juridische) merites en belangen komen in beeld, steeds met als uitgangspunt het voorkomen van een rechtsgang en het vinden van een nieuw perspectief.

Conflictcoaching wordt vaak ingezet in zakelijke verhoudingen, in onderhandelingstrajecten en in de aanloop naar besluitvorming. Vaak wordt er daarbij ook samengewerkt met advocaten of financiële deskundigen, op deelvragen.

MxMediation geeft ook algemene coaching en training op het gebied van conflictvaardigheid, met als doel om het eigen inzicht in de dynamiek van conflicten, eigen conflictgedrag, helpende en niet helpende interventies en open (geweldloze) communicatie te vergroten. Kortom: ter verhoging van de eigen conflictvaardigheid en effectiviteit.

Heeft u een complexe situatie of een conflict zoekt u een conflictcoach? Of wilt u even sparren over uw situatie en de mogelijkheden?