Pre-mediation & Procesbegeleiding

MxMediation biedt procesbegeleiding op hoog niveau. Bij pre-mediation of procesbegeleiding begeleidt een onafhankelijke derde de deelnemers in hun gesprekken of proces over hun (toekomstige) samenwerking of zakelijke relatie ter voorkoming van onduidelijkheid, escalatie of geschillen, of bij complexe besluitvormingstrajecten. Om zaken te bespreken, helder te krijgen of gedoe te voorkomen.

MxMediation

MxMediation ziet dat er binnen samenwerkingen en zakelijke relaties vaak geen tijd wordt genomen de klokken gelijk te zetten, of stil te staan bij dingen die niet goed voelen of aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld bij onverwachte ontwikkelingen, krimp of juist groei en discussies die opeens lastig zijn. Bij start-ups of joint-ventures, binnen gevestigde organisaties, maar ook in complexere zakelijke relaties, bijvoorbeeld bij grote langjarige contracten en in verhoudingen met de overheid.

In dit soort situaties kan het kiezen voor een gesprek onder leiding van een derde een nieuw perspectief brengen en zaken zeer verhelderen. Pre-mediation kan in de vorm van mediation plaatsvinden, maar ook als procesbegeleiding.

MxMediation brengt bij pre-mediation en procesbegeleiding structuur en ruimte in de gesprekken, onderzoekt met de deelnemers wat er speelt en waar de zorgen en belangen liggen. Zo ontstaat er nieuw perspectief, en kunnen er nieuwe toekomstgerichte afspraken gemaakt worden over de inhoud én over de manier van samenwerken. Vaak wordt er daarna voor gekozen zo’n gesprek vaker te gaan voeren, als ‘onderhoudsgesprek’.

Heeft u een dergelijke situatie en zoekt u een (pre-)mediator of procesbegeleider? Of wilt u even sparren over uw situatie en de mogelijkheden?