Vertrouwenspersoon

MxMediation biedt hoogwaardige vertrouwelijke ondersteuning bij issues op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ongewenste omgangsvormen komen bijna in iedere organisatie voor: agressie, pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, soms onbedoeld, maar wel met dit effect. Dat geldt ook voor integriteitsschendingen en (vermoedens van) misstanden. Daarom gelden er inmiddels ook zware verantwoordelijkheden en vergaande verplichtingen voor werkgevers als het gaat om een veilige werkomgeving en integriteit. Een vertrouwenspersoon kan hier een belangrijke rol in vervullen. Een vertrouwenspersoon luistert, ondersteunt en begeleidt de betrokkene bij het bepalen van eventuele vervolgstappen, bijvoorbeeld naar de (bedrijfs)arts, de klachtenfunctionaris of klachten commissie, meldpunt discriminatie of het College van de Rechten van de Mens of het Huis voor klokkenluiders.

MxMediation

MxMediation ziet dat dat steeds meer organisaties beleid en gedragsregels hebben met betrekking tot omgangsvormen en integriteit, en dat steeds meer bedrijven (naast een of meer interne vertrouwenspersonen) kiezen voor een externe vertrouwenspersoon. Als belangrijke schakel in een positief en veilig werkklimaat, die bijdraagt aan goed werkgeverschap én goed werknemerschap.

MxMediation zet als Vertrouwenspersoon in op voorlichting en preventie, op het leren en groei van de organisatie en haar medewerkers, zowel met betrekking tot omgangsvormen als integriteit. Op het bespreekbaar maken van gewenst én ongewenst gedrag, bijvoorbeeld in een teamoverleg of in een training. Op het laagdrempelig aanwezig zijn in de organisatie en op toegankelijke informatie op intranet. MxMediation adviseert en ondersteunt bij het op orde houden van passende arbeidsvoorwaarden en reglementen hierbij. Daarnaast is MxMediation 24/7 bereikbaar voor persoonlijke vragen of kwesties.

Als Vertrouwenspersoon brengt MxMediation:

  • Preventie en voorlichting
  • Advies (waaronder het maken van een jaarverslag)
  • Persoonlijke opvang en ondersteuning

MxMediation is inzetbaar als vaste externe Vertrouwenspersoon voor bedrijven en organisaties. Tevens werkt MxMediation voor personen die te maken hebben met ongewenst gedrag of een integriteitsschending en in hun organisatie geen Vertrouwenspersoon hebben of het wenselijk vinden een andere Vertrouwenspersoon te raadplegen.

Zoekt u een Vertrouwenspersoon voor uw organisatie? Of heeft u te maken met ongewenst gedrag of vermoed u een integriteitsschending en wilt u daarover in gesprek? Of wilt u even sparren over uw situatie en de mogelijkheden?